Oostdijk AssurantiŽn


Ga naar de inhoudsopgave

OA | Dienstverleningsdocument

Bedrijfsprofiel

Het dienstverleningsdocument is tevens hier beschikbaar in .pdf

Dienstverlening


Naam en adresgegevens
Oostdijk AssurantiŽn
Van Speykstraat 39
4535 BN Terneuzen
Postbus 41
4530 AA Terneuzen

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiŽle diensten.


Bereikbaarheid
U kunt ons op veel manieren bereiken:
Telefoon: 0115-611 933
Fax: 0115-611 941
Mobiel: 06-10 333 000
E-mail: via de website
Website: www.oostdijkassurantien.nl
In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 06-10 333 000.
Natuurlijk kunt u ons ook op ons kantoor bezoeken.
Op werkdagen zijn de openingstijden van 9:00 tot 17.00 uur. Eventueel kunt u met ons ook een afspraak buiten kantoortijden maken.


Internet
Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.oostdijkassurantien.nl


Lidmaatschappen en registraties
Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd.
De belangrijkste zijn:
- AFM
- Kifid
- KvK
- StFD

Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM)
De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiŽle adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer
12015356. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl.

Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening (KiFid)
Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening, een onafhankelijke stichting die uw klacht kan beoordelen.
Ons aansluitnummer bij de Kifid is
300010439.
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 0900-352248
E-mail: info@kifid.nl
Website: www.kifid.nl

Kamer van Koophandel

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer
28109833.

Stichting FinanciŽle Dienstverlening
De Stichting FinanciŽle Dienstverlening helpt aangesloten intermediaire financiŽle dienstverleners bij het (blijven) voldoen aan de Wet op het financieel toezicht (Wft).
Ons aansluitnummer bij StFD is
200233

Onze dienstverlening
Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren en bemiddelen in financiŽle producten en diensten van diverse aanbieders.
Hierna leest u op welke gebieden wij u van dienst kunnen en mogen zijn.

Schadeverzekeringen
Vrijwel iedereen heeft wel ťťn of meer schadeverzekeringen.
Dat kan gaan om de verzekering van uw inboedel of van uw auto. Wellicht hebt u ook
behoefte aan schadeverzekeringen die u beschermen tegen financiŽle schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal of aansprakelijkheid. Wij hebben de bevoegdheid om zowel te adviseren als te bemiddelen op het gebied van schadeverzekeringen.

Levensverzekeringen
Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Van
een eenvoudige verzekering om de uitvaart te bekostigen tot complexe verzekeringen om uw pensioen te financieren. Maar ook een verzekering waarmee u te zijner tijd de schuld van uw hypotheek aflost kan een vorm van levensverzekering zijn. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren op het gebied van levensverzekeringen. Ook mogen wij het contact tussen u en de levensverzekeraar verzorgen.

Betalen en sparen
Sparen kunt u op verschillende manieren doen. Door geld te storten op een spaarrekening. Maar ook via bedrijfsspaarregelingen of via deelname aan de levensloopregeling. Ook op dit terrein mogen wij onze relaties met raad en daad bijstaan. Zowel in de fase van advisering als bij de bemiddeling tussen u en de financiŽle instelling.

Effecten en beleggen
Wij hebben de bevoegdheid om u in contact te brengen met financiŽle instellingen die gespecialiseerd zijn in beleggingen.


Hoe komen wij tot een advies?

Adviesvrij
Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiŽle producten bij ťťn of meer financiŽle instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Ondernemersvrijheid
Geen enkele financiŽle instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om u te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer.

Keuze van aanbieders
De markt kent veel aanbieders van financiŽle producten en diensten. Vaak hebben deze aanbieders tientallen verschillende financiŽle producten.
Wij maken een selectie van de maatschappijen waar we zaken mee doen. Deze selectie maken wij op basis van een groot aantal factoren. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring hoe de instelling zich opstelt als een beroep wordt gedaan op een uitkering. Op uw verzoek geven we u een overzicht van de maatschappijen waarmee wij zaken doen. Als wij u adviseren over een bepaalde financiŽle dienst, dan onderzoeken wij eerst of een product van ťťn van de door ons geselecteerde aanbieders voldoet aan uw wensen.
Zijn wij van oordeel, bijvoorbeeld omdat u zeer specifieke wensen hebt, dat binnen deze selectie geen geschikte aanbieder aanwezig is, dan kunnen wij breder op de markt van financiŽle producten gaan zoeken. In dit geval melden wij u dit vooraf.


Hoe zit het met onze kosten?
Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij
bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen en vergunningen. Deze kosten worden op verschillende wijzen vergoed.
Ons kantoor heeft ervoor gekozen onze kosten onderdeel te laten zijn van de prijs van het product.
Bij verzekeringen is dat de premie, bij hypotheken de afsluitprovisie.
De premie of de afsluitprovisie betaalt u rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij of degeldverstrekker. Vervolgens draagt deze een deel hiervan aan ons af ter dekking van onze bedrijfskosten.
Als u de premie of de afsluitprovisie hebt betaald, dan hebt u ook betaald voor onze dienstverlening.
Tenzij u vooraf andere afspraken met ons hebt gemaakt.

Vraagt u ons diensten waarbij deze wijze van honorering niet mogelijk is, dan zullen wij altijd vooraf met u een andere afspraak maken over onze honorering.
U weet dus altijd vooraf op welke wijze wij worden gehonoreerd.


Wij vragen ook iets van u
Om uw belangen op het gebied van financiŽle diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u.

Juiste en volledige informatieverstrekking
Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij
met u hebben vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw inkomenssituatie, of dat u recent grote uitgaven hebt gedaan voor uw woning. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven.

Totaalbeeld
Uw financiŽle portefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiŽle producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om
uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een totaalbeeld te hebben.
Zo kan voorkomen worden dat wij u niet attent zouden maken op een bepaald risico omdat wij konden denken dat u dit elders al geregeld had.
Daarom vragen wij u mee te werken aan het vervolmaken van het totaalbeeld van uw financiŽle dienstenpakket.

Wijzigingen doorgeven
Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie, die van invloed kunnen zijn op uw pakket van financiŽle diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte,
werkloos of arbeidsongeschikt worden.

Informatie doornemen
Indien wij voor u een bepaalde financiŽle dienst verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u informatie zenden. Soms gaat het om informatie die wij u wettelijk verplicht zijn te zenden. Maar ook kunnen wij u informatie toesturen omdat wij denken dat u
zich daarmee nog beter kunt oriŽnteren op bestaande of nieuwe financiŽle producten en diensten.
Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zonodig te raadplegen.
In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook.


Als u een klacht heeft
Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiŽle diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht hebt.
Eerst de klacht kenbaar maken aan ons.
Indien u een klacht hebt, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen. Wij hanteren hiervoor een interne klachtenprocedure.
Daarna eventueel naar het klachteninstituut.
Indien wij er samen niet uitkomen kunt u zich altijd wenden tot het Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening, een onafhankelijke stichting die uw klacht verder zal beoordelen.

U kunt zich hiervoor wenden tot:
Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 0900-352248
E-mail: info@kifid.nl
Website: www.kifid.nl
Aan de behandeling van uw klacht zijn voor u geen kosten verbonden.


Wij doen meer voor u
Wij behartigen de belangen van onze klanten op het brede terrein van financiŽle diensten. Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in deze dienstenwijzer kunnen aangeven. Hebt u vragen, aarzelt u dan niet ons om een verdere toelichting te vragen.
Wij zijn u graag van dienst.

Home | Verzekeringen | Uw polisdossier | Online | Documenten | Nieuws | Bedrijfsprofiel | Contact | Sitemap


Submenu:


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu