Oostdijk AssurantiŽn


Ga naar de inhoudsopgave

OA |Werknemers

Verzekeringen > Zakelijk


Werknemersverzekeringen


Goed personeel houdt u bij voorkeur lang vast. Een gezond werkklimaat met aandacht voor de wensen en ambities van uw mensen maakt u tot een aantrekkelijke werkgever. Een goed pensioen of een uitgebreide arbeidsongeschiktheidsverzekering dragen daaraan bij. Daarom kunt u de volgende verzekeringen bij ons afsluiten:

Ziekteverzuimverzekering
Met de Collectieve Ziekteverzuimverzekering beperkt u het inkomensverlies van uw medewerkers als zij arbeidsongeschikt raken. Is er sprake van een ongeval met blijvende invaliditeit of overlijden tot gevolg? Dan zorgt u met de Collectieve ongevallenverzekering voor een eenmalige uitkering.

Ongevallenverzekering
Met de Collectieve ongevallenverzekering zorgt u voor een eenmalige uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden van een medewerker na een ernstig ongeluk. De uitkering komt ten goede aan de verzekerde, zijn nabestaanden of aan u als werkgever; de keuze is aan u. U kunt kiezen voor een 24-uursdekking of ťťn die alleen geldig is tijdens het werk, eventueel met een uitbreiding voor woon-werkverkeer.

Zorgverzekering
Met de Collectieve Zorgverzekering biedt u ieder werknemer de mogelijkheid zich voor een aantrekkelijk tarief te verzekeren tegen de hoge kosten van geneeskundige zorg. Naast de verplichte standaardverzekering is er een compleet assortiment aanvullende verzekeringen. De standaardverzekering en de aanvullende verzekeringen sluiten precies op elkaar aan, waardoor uw werknemers geen dubbele dekkingen of dubbele premies hebben.

WIA
De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) is de opvolger van de WAO.De belangrijkste veranderingen zijn:

  • werknemers met een beperkte arbeidsongeschiktheid (tot 35% van hun verdiencapaciteit), blijven in dienst bij hun werkgever. Zij ontvangen geen aanvullende uitkering op grond van de wet
  • werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken ( 35 tot 80%) krijgen gedurende een beperkte periode een loongerelateerde uitkering (WGA)
  • werknemers die 80% of meer duurzaam arbeidsongeschikt worden, krijgen een wettelijke uitkering (IVA)


De WIA kent dus 2 soorten uitkeringen:

  • de WGA-uitkering voor gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid
  • en de IVA-uitkering voor volledig en duurzame arbeidsongeschiktheid.


Bij Oostdijk AssurantiŽn zijn we klaar voor de WIA!
Wij hebben mogelijkheden om de financiŽle risicoís van arbeidsongeschiktheid als aanvulling op de wettelijke voorzieningen af te dekken.

Pensioenverzekering
Er zijn uiteenlopende manieren om waardevolle mensen aan uw organisatie te binden. Uiteraard geeft u uw medewerkers het salaris dat ze verdienen en wellicht hebt u nog meer voor ze geregeld, zoals ruime vakantie- en verlofregelingen, kinderopvang, mogelijkheden tot thuiswerken en bedrijfsopleidingen. Maar hebt u ooit gedacht aan het pensioen van uw medewerkers? Grote kans dat zij dat wel doen. Dan is het goed om met ze mee te denken.


Home | Verzekeringen | Uw polisdossier | Online | Documenten | Nieuws | Bedrijfsprofiel | Contact | Sitemap


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu